برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
1,900,000 ریال
دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان + نمایه مقاله در کنفرانس + سی دی مجموعه مقالات + حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس + دریافت پکیج کنفرانس + میان وعده صبح و عصر + ناهار + *هزینه پذیرش به ازای هر مقاله مبلغ 80 هزار تومان جداگانه اخذ میگردد. * Will receive conference paper acceptance certificate for each of the authors * Paper will be shown in the conference * Will receive certificate of attendance * Will receive a CD containing the collection of conference papers * A single author will be able to attend the conference physically * Conference package * Morning and afternoon snacks as well as lunch For every paper submitted there will be an extra 800,000 Rials registration fee
2
2,400,000 ریال
دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان + نمایه مقاله در کنفرانس + سی دی مجموعه مقالات + حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس + دریافت پکیج کنفرانس + میان وعده صبح و عصر + ناهار + *هزینه پذیرش به ازای هر مقاله مبلغ 80 هزار تومان جداگانه اخذ میگردد. * Will receive conference paper acceptance certificate for each of the authors * Paper will be shown in the conference * Will receive certificate of attendance * Will receive a CD containing the collection of conference papers * A single author will be able to attend the conference physically * Conference package * Morning and afternoon snacks as well as lunch For every paper submitted there will be an extra 800,000 Rials registration fee
3
1,600,000 ریال
دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان + نمایه مقاله در کنفرانس + سی دی مجموعه مقالات *هزینه پذیرش به ازای هر مقاله مبلغ 80 هزار تومان جداگانه اخذ میگردد. * Paper will be presented in the conference * Certificates (equal to the number of paper's authors) will be posted to the registered address in author profile * Will receive a CD containing the collection of conference papers (exclusively for those individuals who cannot attend the conference phsyically) For every paper submitted there will be an extra 800,000 Rials registration fee
4
2,100,000 ریال
دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان + نمایه مقاله در کنفرانس + سی دی مجموعه مقالات *هزینه پذیرش به ازای هر مقاله مبلغ 80 هزار تومان جداگانه اخذ میگردد. * Paper will be presented in the conference * Certificates (equal to the number of paper's authors) will be posted to the registered address in author profile * Will receive a CD containing the collection of conference papers (exclusively for those individuals who cannot attend the conference phsyically) For every paper submitted there will be an extra 800,000 Rials registration fee
5
1,900,000 ریال
امکان استفاده از تمامی برنامه های کنفرانس و بسته های آموزشی کنفرانس به همراه پذیرایی ناهار و میان وعده ها و امکان حضور در تمامی کارگاه ها این نوع از ثبت نام به طور انحصاری برای افرادی است که به دنبال شرکت در کنفرانس هستند و از خدمات ارائه شده مانند بسته های آموزشی، کارگاه ها و پنل ها و همچنین دسترسی به غذاهای میان وعده و ناهار استفاده می کنند. This type of registration is exclusively for the individuals who seek to participate in the conference and make use of the offered services such as educational packages, workshops and panels as well as having access to served snacks and lunch.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.