• داوری مقالات ارسال شده و چاپ مقالات پذیرفته شده در کتاب مجموعه چکیده مقالات کنفرانس و همچنین درج کامل مقالات در لوح فشرده کنفرانس.
 •  چاپ تمامی مقالات برگزیده کنفرانس بدون نیاز به داوری مجدد در ژورنال ها و مجلات معتبر علمی، پژوهشی، تخصصی، ISC پشتیبان کنفرانس.
 •  شرکت چندین دانشگاه، موسسه، انجمن، پژوهشکده و شرکت.
 • اهداء بسته کنفرانس شامل کتاب مجموعه چکیده مقالات، لوح فشرده مجموعه مقالات کامل، هدایای کنفرانس و حامیان و ... .
 • نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات در کتاب و لوح فشرده مجموعه مقالات کنفرانس، سیویلیکا و SID و ISC.
 • اهداء گواهینامه های بین المللی کنفرانس به زبان انگلیسی بدون دریافت هزینه اضافی.
 • اهداء جوایز نفیس به 10 مقاله برتر کنفرانس.
 •  بهره مندی از تسهیلات حامیان کنفرانس.
 • ارائه گواهی بین المللی حضور و ارائه مقاله برای مقاله دهندگان و شرکت کنندگان.
 •  امکان برگزاری نشست های مطبوعاتی و مصاحبه برای شرکت کنندگان در جهت معرفی خدمات، امکانات و تجهیزات خود.
 • حضور مدیران دولتی و صنعتی در کنفرانس.
 • آشنایی با اساتید برجسته کشور.
 • برگزاری کارگاه های تخصصی.
 • دریافت پذیرش مقاله کنفرانس پس از تایید نهایی و حداکثر در 14 روز کاری.
 • برخورداری از امتیاز علمی ارائه مقاله در کنفرانس ملی برای اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه های کشور و همچنین دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی.
 • بازدید از نمایشگاه جانبی و آشنایی با آخرین دستاوردهای صنعت ساخت.
 • ایجاد روابط علمی و شغلی با سایر شرکت کنندگان در کنفرانس.