سخنرانان کنفرانس
مارک گریگوریان
سخنران علمی
بیانگذار رشته مهندسی عمران - سازه دانشگاه شریف
پست الکترونیکی: info [at] icce.ir
 
 
 
 
Ryoichi Kanno
سخنران علمی
Fellow of Research and Development, Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation, 20-1 Shintomi, Futtsu-city, Chiba 293-8511, Japan
وب سایت: www.linkedin.com/in/ryoichi-kanno-13063aab/
پست الکترونیکی: kanno.kx4.ryoichi [at] jp.nssmc.com