کمیته اجرایی
امیر متقی
دبیر کمیته اجرایی
کارشناسی ارشد عمران سازه
پست الکترونیکی: amirmottaghi [at] gmail.com
 
 
 
 
امید یزدان پناه
دبیر اجرایی
دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.researchgate.net/profile/omid_yazdanpanah
پست الکترونیکی: omidyazdanpanah66 [at] gmail.com
 
 
 
 
امیررضا حدادی
مدیر روابط عمومی
کارشناس ارشد راه و ترابری،
مدیر دپارتمان آموزش و تحقیقات گروه فنی مهندسی سره
وب سایت: serehgroup.ir/haddadi.html
پست الکترونیکی: haddadi_civil [at] yahoo.com