شورای سیاستگذاری
عباسعلی رستمی
رئیس کنفرانس
استاد، دانشگاه شمال
وب سایت: rostami.shomal.ac.ir/
پست الکترونیکی: rostami [at] shomal.ac.ir
 
 
 
 
مرتضی نقی پور
دبیر کل کنفرانس
استاد تمام ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/m.naghipour/home.aspx
پست الکترونیکی: m-naghi [at] nit.ac.ir
 
 
 
 
اکبر ترکان
شورای عالی کنفرانس
مشاور عالی ریاست جمهوری
پست الکترونیکی: info [at] icceconf.com
 
 
 
 
سردار غلام رضا جلالی
شورای عالی کنفرانس
استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
رئیس سازمان پدافندغیر عامل ایران
وب سایت: www.civilica.com/Person-254.html
پست الکترونیکی: info [at] ispd.ir
 
 
 
 
فضل الله ایرجی کجوری
شورای عالی کنفرانس
مدیر کل اداره فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پست الکترونیکی: iraji [at] icceconf.com
 
 
 
 
علی‌محمد نوریان
شورای عالی کنفرانس
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی
وب سایت: amnoorian.info/
پست الکترونیکی: amnoorian22 [at] gmail.com
 
 
 
 
سید محمدحسین رضوی
شورای عالی کنفرانس
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه دانشگاهی شمال
وب سایت: www.sc-shomal.ir/razavi/
پست الکترونیکی: razavismh [at] gmail.com