کنفرانس بین المللی مهندسی عمران دارای 3 درصد معادل 600 امتیاز تشویقی قانون ارجاع کار مهندسین باشد
1396-08-02
کنفرانس بین المللی مهندسی عمران دارای 3 درصد معادل 600 امتیاز تشویقی قانون ارجاع کار مهندسین باشد

به نقل از روابط عمومی کنفرانس :
🔰 طی جلسه با کمیته آموزش استان تصمیم گرفته شد :
🔹🔹کنفرانس بین المللی مهندسی عمران دارای 3 درصد معادل 600 امتیاز تشویقی قانون ارجاع کار مهندسین باشد🔹🔹

⏺به نقل از روابط عمومی کنفرانس :

 🗞 طی  جلسه مورخ 24 مهرماه که در اتاق جلسات کمیته آموزش سازمان با حضور اعضای کمیته آموزش سازمان و دبیران علمی و اجرایی و مدیر روابط عمومی کنفرانس برگزارشد.
 ضمن معرفی برنامه های کنفرانس که شامل 12 کارگاه آموزشی و تخصصی و نمایشگاه دستاورد های نوین در مهندسی عمران  است؛ برنامه ریزی پیش بینی شده روز کنفراس ارائه و مورد نظر خواهی و بحث قرار گرفت که در نتیجه طرفین به برگزاری هرچه بهتر و  با کیفیت  کنفرانس تاکید داشتند.
 در نهایت  جهت اجرا منظم کنفرانس و کارگاه ها، راهکار ها و پیشنهادات را بررسی نمودند.🗞

⚠️ در انتها کمیته آموزش با شرط رعایت الزامات از  طرف برگزار کننده؛  موافقت خود را با  اخذ حداکثر امتیاز تشویقی برای مهندسین که 3 درصد معادل  600  امتیاز می باشد اعلام نمود.⚠️

💢 روابط عمومی کنفرانس در اطلاعیه های بعدی شرایط اخذ حداکثر امتیاز برای مهندسین را اعلام خواهد نمود.💢

جهت کسب اطلاعات بیشتر به کانال خبری کنفرانس بپیوندید :
🌐 کانال تلگرامی : @icceconf