بازدید هیات ژاپنی از محل برگزاری کنفرانس
1396-07-03
بازدید هیات ژاپنی از محل برگزاری کنفرانس

دکتر فرهمند و دکتر او ئنو از شرکت ماروبنی ژاپن و دکتر ابه (aBe) از شرکت نیپون ژاپن برای  بازدید از  امکانات برگزاری اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران به آمل آمدند

به گزارش روابط عمومی کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین درمهندسی عمران ؛ دکتر فرهمند مدیر بازرگانی شرکت ماربنی، دکتر اوئنو از شرکت ماربنی و دکتر ابه (aBe) از شرکت نیپون ژاپن با هدف بازدید از امکانات محل برگزاری کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران از دانشگاه شمال دیدن نمودند.

در این بازدید طی جلسه ای با تیم اجرایی و کمیته علمی تفاهم نامه همکاری در برگزاری کنفرانس منعقد گردید. هیات ژاپنی با ابراز خرسندی از سطح علمی کنفرانس و کیفیت کارگاه ها و امکانات دانشگاه ها امادگی خود را جهت همکاری در سطوح مختلف در راستای ارتقاء سطح علمی و کیفیت کارگاهی اعلام نمود.