چاپ مقالات پذیرش شده کنفرانس در مجلات معتبر ISI
1396-06-17
چاپ مقالات پذیرش شده کنفرانس در مجلات معتبر ISI

با توجه به سطح بالای کنفرانس پیشرفت های نوین در مهندسی عمران و تلاش گروه برگزار کننده کنفرانس جهت ثبت مقلات برتر کنفرانس در نشریات معتبر از جمله نشریه Civil Engineering Journal  نمایه شده در ISI ؛ پژوهشگران برگزیده این کنفرانس به انتخاب داوران می توانند مقالات خود را در این ژورنال ها ثبت نمایند.

 

Civil Engineering Journal is a multidisciplinary, an open-access, internationally double-blind peer -reviewed journal concerned with all aspects of civil engineering, which include but are not necessarily restricted to:

Building Materials and Structures, Coastal and Harbor Engineering, Constructions Technology, Constructions Management, Road and Bridge Engineering, Renovation of Buildings, Earthquake Engineering, Environmental Engineering, Geotechnical Engineering, Highway Engineering, Hydraulic and Hydraulic Structures, Structural Engineering, Surveying and Geo-Spatial Engineering, Transportation Engineering, Tunnel Engineering, Urban Engineering and Economy, Water Resources Engineering, Urban Drainage.