اطلاعیه شماره 3: تکمیل فرم عضویت
1396-05-12
اطلاعیه شماره 3: تکمیل فرم عضویت


با احترام به استحضار می رساند، جهت شرکت در کنفرانس رعایت موارد زیر الزامیست:
1. مطالعه دقیق فرم شرکت در کنفرانس
2. انتخاب نوع عضویت با توجه به وضعیت کاربر، در قسمت مشخصات فردی
3. ذخیره سازی نوع عضویت در پنل کاربری و فرم شرکت در کنفرانس به منظور امکان پرداخت صورت حساب و تکمیل روند ثبت نام 
پی نوشت 1: لازم به ذکر است برای امکان ارسال مقالات پس از تکمیل فرم مشخصات، اقدام شود. 
پی نوشت 2: برای دسترسی راحت تر کاربران هزینه پذیرش مقالات جداگانه و پس از تایید مقالات کامل اخذ می گردد.


با تشکر 
دبیرخانه کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران