اطلاعیه چکیده مقالات
1396-04-31
اطلاعیه  چکیده مقالات

اطلاعیه شماره 1:چکیده مقالات
با توجه به استقبال و درخواست مکرر پژوهشگران و اساتید محترم نسبت به ارسال چکیده مقالات، آن دسته از کاربرانی که پس از ثبت عضویت موفق به ارسال چکیده مقالات خود نشده اند تا 7 مرداد ماه فرصت دارند نسبت به ارسال چکیده مقالات طبق پلتفرم نمونه اقدام نمایند.
ثبت نام پس از تاریخ فوق بدون نیاز به چکیده و با مقالات کامل صورت می پذیرد.