1. برنامه زمانبندی کنفرانس
دبیرخانه کنفرانس برنامه زمانی برگزاری کنفرانس را اعلام کرد
2. لیست مقالات پذیرفته شده کنفرانس
لیست نهایی مقالات پذیرفته کنفرانس منتشر شد.
3. اطلاعیه شماره 5
تکمیل مشخصات فردی
4. کنفرانس بین المللی مهندسی عمران دارای 3 درصد معادل 600 امتیاز تشویقی قانون ارجاع کار مهندسین باشد
کمیته آموزش با شرط رعایت الزامات از طرف برگزار کننده؛ موافقت خود را با اخذ حداکثر امتیاز تشویقی برای مهندسین که 3 درصد معادل 600 امتیاز می باشد اعلام نمود.
5. افزایش مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 30 مهر تمدید شد
6. حمایت کمیسیون ملی یونسکو
کمیسیون ملی یونسکو حمایت و همکاری همه جانبه خود از کنفرانس را اعلام نمود.
7. بازدید هیات ژاپنی از محل برگزاری کنفرانس
حضور هیات ژاپنی در محل دانشگاه شمال برای بازدید از فضای برگزاری کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
8. چاپ مقالات پذیرش شده کنفرانس در مجلات معتبر ISI
چاپ مقالات برتر پذیرش شده کنفرانس در مجله Civil Engineering Journal تحت نمایه ISI
9. ارائه شناسه معتبر بین المللی DOI به تمامی مقالات کنفرانس
به تمامی مقالات پذیرفته شده در کنفرانس کد بین المللی DOI تخصیصص داده می شود .که توسط موسسه کراس‌رف (Crossref) ارایه شده است .
10. نمایه سازی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران مجوز ISC خود را اخذ نموده است.
کد اختصاصی:
96170-70401
11. نمایه شدن کنفرانس در پایگاه سیویلیکا
گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا نمایه خواهد شد.
12. اطلاعیه شماره 3: تکمیل فرم عضویت
با احترام به استحضار می رساند، جهت شرکت در کنفرانس رعایت موارد زیر الزامیست:
13. اطلاعیه شماره 2: عضویت و تکمیل اطلاعات نویسندگان
عضویت نویسندگان همراه در سامانه کنفرانس
14. اطلاعیه چکیده مقالات
مهلت ارسال چکیده مقالات
15. اعلام آمادگی دوفصلنامه پژوهش های عمران و محیط زیست دانشگاه قم
16. مجوز برگزاری کنفرانس بین المللی