پژوهشگران گرامی هزینه شرکت در تمامی کارگاه ها رایگان می باشد و شما تنها هزینه شرکت در کنفرانس را پرداخت خواهید کرد.

این کارگاه ها دارای 600 امتیاز تشویقی قانون ارجاع کار مهندسین برای مهندسین عضو سازمان استان مازندران می باشد.

ثبت 4 کارگاه برای مهندسین جهت کسب حداکثر امتیاز آموزشی الزامی است .

برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 اجرا و بازرسی غیر مخرب جوش های ساختمانی
1396-08-24 17:30-19:30
دانشگاه شمال 50
0 ریال
انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
2 بازرسی و بازدید ایمنی در مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری از راه ها
1396-08-24 17:30-19:30
دانشگاه شمال 50
0 ریال
دکتر محمود رضا کی منش دکتر علی نصراله تبار
3 شناخت اصول و مبانی ضوابط پدافندغیرعامل در طراحی و اجرای ساختمان
1396-08-24 17:30-19:30
دانشگاه شمال 50
0 ریال
دکتر مهدی بیطرفان انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران
4 کارگاه اموزش نرم افزارهای تحلیل ریسک لرزه ای ez-frisk و zmap
1396-08-25 08:30-10:30
دانشگاه شمال 50
0 ریال
مهندس ایرج چائی اصل تبریزی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
5 اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی HSE
1396-08-25 08:30-10:30
دانشگاه شمال 50
0 ریال
مهندس سروش عشقی
6 تعمیر و ارزیابی سازه بتنی و انواع ملات های تعمیراتی
1396-08-25 08:30-10:30
دانشگاه شمال 50
0 ریال
دکتر چینی مهندس موسی کلهری
7 کارگاه مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش سوزی ( مهندسی ایمنی آتش در سازه ها )
1396-08-25 09:00-13:00
دانشگاه شمال 50
0 ریال
دکتر امیر ساعدی داریان موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
8 آشنایی با مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) و نرم افزارهای آن
1396-08-25 11:00-13:00
دانشگاه شمال 50
0 ریال
دکتر امید تی تی دژ
9 آشنایی با تبعات حقوقی و کیفری حوادث ناشی از کار
1396-08-25 11:00-13:00
دانشگاه شمال 50
0 ریال
مهندس سروش عشقی
10 کارگاه مبانی سوانح طبیعی و مدیریت کاهش ریسک جامعه محور
1396-08-25 11:00-13:00
دانشگاه شمال 50
0 ریال
مهندس حامد حقی مهندس مینا باقری ملاحاجلو مهندس رضا رزاقی (موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران)
11 خود ترمیمی در روسازی آسفالت و فناوری های وابسته
1396-08-25 14:00-16:00
دانشگاه شمال 50
0 ریال
دکتر پویان ایار
12 کارگاه مبانی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای
1396-08-25 14:00-16:00
دانشگاه شمال 50
0 ریال
دکتر مصطفی زمانیان موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
13 اهمیت بکارگیری ساختمان هوشمند Smart Home جهت صرفه جویی در مصرف انرژی مبحث 19
1396-08-25 14:00-16:00
دانشگاه شمال 50
0 ریال
شرکت TIS آمریکا گروه فنی مهندسی سره