شورای سیاستگذاری
عباسعلی رستمی
رئیس کنفرانس
استاد، دانشگاه شمال
وب سایت: rostami.shomal.ac.ir/
پست الکترونیکی: rostami [at] shomal.ac.ir
مرتضی نقی پور
دبیر کل کنفرانس
استاد تمام ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/m.naghipour/home.aspx
پست الکترونیکی: m-naghi [at] nit.ac.ir
اکبر ترکان
شورای عالی کنفرانس
مشاور عالی ریاست جمهوری
پست الکترونیکی: info [at] icceconf.com
سردار غلام رضا جلالی
شورای عالی کنفرانس
استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
رئیس سازمان پدافندغیر عامل ایران
وب سایت: www.civilica.com/Person-254.html
پست الکترونیکی: info [at] ispd.ir
فضل الله ایرجی کجوری
شورای عالی کنفرانس
مدیر کل اداره فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پست الکترونیکی: iraji [at] icceconf.com
علی‌محمد نوریان
شورای عالی کنفرانس
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی
وب سایت: amnoorian.info/
پست الکترونیکی: amnoorian22 [at] gmail.com
سید محمدحسین رضوی
شورای عالی کنفرانس
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه دانشگاهی شمال
وب سایت: www.sc-shomal.ir/razavi/
پست الکترونیکی: razavismh [at] gmail.com
سخنرانان کنفرانس
مارک گریگوریان
سخنران علمی
بیانگذار رشته مهندسی عمران - سازه دانشگاه شریف
پست الکترونیکی: info [at] icce.ir
Ryoichi Kanno
سخنران علمی
Fellow of Research and Development, Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation, 20-1 Shintomi, Futtsu-city, Chiba 293-8511, Japan
وب سایت: www.linkedin.com/in/ryoichi-kanno-13063aab/
پست الکترونیکی: kanno.kx4.ryoichi [at] jp.nssmc.com
کمیته علمی
سید محمد سیدپور
دبیر کمیته علمی
استادیار، دانشگاه شمال
وب سایت: www.researchgate.net/profile/s_seyedpoor
پست الکترونیکی: s.m.seyedpoor [at] shomal.ac.ir
غلامرضا شیرازیان
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/shirazian/
پست الکترونیکی: reza [at] shirazian.org
جواد واثقی امیری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/j.vaseghi/home.aspx
پست الکترونیکی: vaseghi [at] nit.ac.ir
محمود حسن پور
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استاد گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر
پست الکترونیکی: mhassanpour2012 [at] yahoo.com
غلامرضا عبداله زاده درزی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: nit.ac.ir/?sp=370479
پست الکترونیکی: abdollahzadeh [at] nit.ac.ir
امیر ساعد داریان
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
پسا دکتری عمران- زلزله – دانشگاه خواجه نصیر طوسی
پژوهشگر برتر جهان در مسابقات جهانی اختراعات آلمان
2015
عضو هیات مدیره موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Amir_Daryan
پست الکترونیکی: amir_saedi_d [at] yahoo.com
مهدی دهستانی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: en.nit.ac.ir/people/resume_faculty_members/mehdi_dehestani.aspx
پست الکترونیکی: dehestani [at] gmail.com
علیرضا میرزا گل تبار روشن
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار
دکترای مهندسی عمران(سازه)
عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/a.r.goltabar/home.aspx
پست الکترونیکی: ar-goltabar [at] nit.ac.ir
تلفن: +98 111 3231707
امیر مدرس
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/a.modarres/home.aspx
پست الکترونیکی: a.modarres [at] nit.ac.ir
حسین نادرپور
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
وب سایت: naderpour.semnan.ac.ir/
پست الکترونیکی: naderpour [at] semnan.ac.ir
تلفن: +98 23 33533781
حمیدرضا توکلی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/tavakoli/home.aspx
پست الکترونیکی: tavakoli [at] nit.ac.ir
تلفن: +98 (0) 11 32331707
سیدجواد هاشمی فشارکی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار دانشکده پدافند غیرعامل، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مشاور عالی سازمان پدافند غیر عامل کشور
عضو هیات مدیره موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Sayed_Hashemi-Fesharaki
پست الکترونیکی: a [at] a.com
امین قلی زاد
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار گروه مهندسی عمران
دانشگاه محقق اردبیلی
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Amin_Gholizad2
پست الکترونیکی: gholizad [at] uma.ac.ir
سعید قلی زاده قلعه عزیز
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه
وب سایت: asatid.urmia.ac.ir/s.gholizadeh
پست الکترونیکی: s.gholizadeh [at] urmia.ac.ir
نصرت اله فلاح
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: staff.guilan.ac.ir/fallah/?lg=0 civil.nit.ac.ir/ms/fallah/home.aspx
پست الکترونیکی: fallah [at] nit.ac.ir
رضا آقایاری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، گروه آموزشی مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی
وب سایت: eng.razi.ac.ir/~reza.agh
پست الکترونیکی: reza_agh [at] razi.ac.ir
محمدتقی کاظمی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف
وب سایت: civil.sharif.ir/kazemi
پست الکترونیکی: kazemi [at] sharif.edu
امیرمنصور عسکری فاتح
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
معاونت پژوهشی دانشگاه شمال آمل
وب سایت: www.shomal.ac.ir/fateh/
پست الکترونیکی: a.fateh [at] shomal.ac.ir
امید تى تى دژ
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران (راه و حمل و نقل)
دکترای مهندسی عمران (حمل و نقل) از انگلستان
وب سایت: www.shomal.ac.ir/titidezh/
پست الکترونیکی: titidezh [at] gmail.com
تلفن: +98 (0) 11 44203756
غلامعلی بهزادی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال و دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
وب سایت: www.shomal.ac.ir/behzadi/
پست الکترونیکی: ga.behzadi [at] yahoo.com
سعید فلاحیان
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/fallahian/
پست الکترونیکی: s.fallahian1 [at] gmail.com
سیروس غلامپور دهکی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
وب سایت: www.qaemiau.ac.ir/sghd.html
پست الکترونیکی: sgh235 [at] yahoo.com
بنیامین محبی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
وب سایت: www.researchgate.net/profile/benyamin_mohebi2
پست الکترونیکی: mohebi [at] eng.ikiu.ac.ir
تلفن: +98 33901118
سید روح الله حسینی واعظ
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
وب سایت: hoseinivaez.com/
پست الکترونیکی: hoseinivaez [at] qom.ac.ir
رمضانعلی ایزدی فرد
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=35&lang=0
پست الکترونیکی: izadifard [at] eng.ikiu.ac.ir
تلفن: +98 37811-0281
محسن فضلوی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=347&lang=0
پست الکترونیکی: m.fazlavi [at] eng.ikiu.ac.ir
تلفن: +98 283390115
ایمان منصوری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی بیرجند
وب سایت: www.researchgate.net/profile/iman_mansouri
پست الکترونیکی: mansouri [at] birjandut.ac.ir
علی محمد رجبی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: amrajabi [at] ut.ac.ir
فرزانه حامدی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=39&lang=0
پست الکترونیکی: hamedi [at] eng.ikiu.ac.ir
علیرضا رضائیان
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عضو هیئت موسس انجمن سازه های فولادی ایران، دبیر انجمن سازه های فولادی ایران، بازرس انجمن مهندسی پل ایران
وب سایت: kiau.ac.ir/~alireza.rezaeian
پست الکترونیکی: alireza.rezaeian [at] kiau.ac.ir
علی دشتی شفیعی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار،دانشکدی معماری، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/dashti/
پست الکترونیکی: ali_shafii_7 [at] yahoo.com
مهدی روانشادنیا
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دکترای مهندسی عمران در گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
وب سایت: www.ravanshadnia.com/
پست الکترونیکی: ravanshadnia [at] gmail.com
حسن دیواندری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر،
مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی (ABRC)
وب سایت: divandari.ir/
پست الکترونیکی: h.divandari [at] gmail.com
تلفن: 09391766940
فرشید رضا حقیقی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه راه و ترابری دانشگاه صنعتی نوشیروانی
وب سایت: scholar.google.com/citations?user=vgc_7a0aaaaj&hl=en&oi=ao
پست الکترونیکی: haghighi [at] nit.ac.ir
علیرضا سرکار
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه راه و ترابری واحد علوم و تحقیقات تهران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/alireza_sarkar
پست الکترونیکی: sarkar [at] srbiau.ac.ir
علی همتی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
وب سایت: shora.semnan.ir/HomePage.aspx?TabID=6212&Site=shora.semnan&Lang=fa-IR
پست الکترونیکی: ali.hemmati [at] semnaniau.ac.ir
محمد حسین گل محمدی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان - گروه عمران - مهندسی منابع آب
پست الکترونیکی: m.golmohammadi [at] cc.iut.ac.ir
غلامرضا زمانى اهرى
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی عمران,دانشکده فنی, دانشگاه ارومیه
وب سایت: facultystaff.urmia.ac.ir/site/cv.aspx?stid=308&ln=en
پست الکترونیکی: g.zamani [at] urmia.ac.ir
طاهر رجایی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
وب سایت: civil.qom.ac.ir/Portal/home/?person/6493/17243/24092/
پست الکترونیکی: trajaee [at] qom.ac.ir; taher_rajaee [at] yahoo.com
سید محمدحسین دهناد
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
بورسیه هیئت علمی، دانشگاه قم، دانشکده فنی و مهندسی
وب سایت: civil.qom.ac.ir/Portal/home/?person/6493/17243/48103/
پست الکترونیکی: m.dehnad [at] qom.ac.ir
احسان دهقانی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
وب سایت: science.qom.ac.ir/Portal/home/?person/6493/17243/23837/
پست الکترونیکی: dehghani [at] qom.ac.ir
جواد مهجوریان نماری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
MBA - DBA ,مدیریت صنعتی مازندران
پست الکترونیکی: javad_mahjoorian1001 [at] yahoo.com
مصطفی زمانیان
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=380236
پست الکترونیکی: m_zamanian [at] sbu.ac.ir
مهدی صدیقی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم
وب سایت: civil.qom.ac.ir/Portal/home/?person/112153/112182/95382/
پست الکترونیکی: sedighi [at] qom.ac.ir
احسان جباری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم
وب سایت: civil.qom.ac.ir/Portal/home/?person/6493/17243/23978/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1
پست الکترونیکی: e.jabbari [at] qom.ac.ir
فواد کیلانه ئی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=269&lang=0
پست الکترونیکی: kilanehei [at] eng.ikiu.ac.ir
سعید گیوه چى
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/givehchi/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: givehchi [at] ut.ac.ir
عزیزالله اردشیر بهرستاقی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه علوم و فنون بابل
دکتری تخصصی (Ph.D.) در رشته مهندسی عمران گرایش سازه از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Azizollah_Ardeshir-Behrestaghi
پست الکترونیکی: ardeshir [at] ustmb.ac.ir
محمد رضا حبیبی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه گروه ژئوتکنیک
وب سایت: tch.iauksh.ac.ir/mrezahabibi
پست الکترونیکی: mreza_habibi [at] yahoo.com
محسن عقابی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دکتر مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه دانشگاه یو تی ام مالزی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Mohsen_Oghabi
پست الکترونیکی: mohsenoghabi [at] gmail.com
مھرزاد تحملی رودسری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دکتری تخصصی عمران مھندسی زلزله از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تھران
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
وب سایت: scholar.google.com/citations?user=WgWMUAgAAAAJ&hl=en
پست الکترونیکی: mtrfkh [at] yahoo.com
ابوالفضل اسلامی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
عضو هیئت علمی (استاد) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
وب سایت: civil.aut.ac.ir/Default,en-US,Civil,Content,SubSiteItem,ID,96.aspx
پست الکترونیکی: afeslami [at] yahoo.com
تلفن: 021 64543057
محمود رضا کی منش
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی عمران - راه و ترابری دانشگاه پیام نور
عضو هیات مدیره انجمن روسازی ایران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Mahmoudreza_Keymanesh
پست الکترونیکی: mrkeymanesh [at] pnu.ac.ir
علی نصراله تبار
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دکتری راه و ترابری دانشگاه پیام نور
عضو هیات مدیره انجمن روسازی ایران
پست الکترونیکی: alinasrahangar [at] gmail.com
سید صابر ناصرعلوی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه حمل و نقل
وب سایت: academicstaff.uk.ac.ir/sanaseralavi
پست الکترونیکی: ssna60 [at] yahoo.com
تلفن: 0098۹۳۵۶۶۶۵۴۳۰
نوید ندیمى
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه حمل و نقل
وب سایت: academicstaff.uk.ac.ir/nnadimi
پست الکترونیکی: navidnadimi [at] uk.ac.ir
امیر علی آبادیان
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه شمال
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: www.researchgate.net/profile/A_Aliabadian
پست الکترونیکی: a.aliabadian [at] shomal.ac.ir
کامران سپانلو
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار پژوهشگاه انرژی هسته ای ایران، گروه (HSE)
رئیس دبیرخانه - HSE موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ایران
وب سایت: www.researchgate.net/profile /Kamran_Sepanloo
پست الکترونیکی: ksepanloo [at] yahoo.com
بهبود گنجوی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار دانشگاه مازندران مهندسی زلزله
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Behnoud_Ganjavi
پست الکترونیکی: b.ganjavi [at] umz.ac.ir
اعضای مشورتی بین المللی
Payam Shafigh
شورای سیاستگذاری بین الملل
Senior Lecturer, Department of Building Surveying, University of Malaya
وب سایت: umexpert.um.edu.my/pshafigh
پست الکترونیکی: p_shafigh [at] yahoo.com
کمیته علمی بین المللی
Rosario Montuori
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Professor, Department of Civil Engineering
University of Salerno, Italy
وب سایت: docenti.unisa.it/004742/home
پست الکترونیکی: r.montuori [at] unisa.it
Cengiz Duran ATİŞ
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Prof.The University of Leeds, Faculty of Engineering, Civil Engineering,Istanbul - Turkey
وب سایت: aves.erciyes.edu.tr/cdatis/kimlik
پست الکترونیکی: cdati [at] serciyes.edu.tr
تلفن: +90 323 86
Montserrat Zamorano
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Professor en University of Granada, Department of Civil Engineering
وب سایت: www.ugr.es/~zamorano/
پست الکترونیکی: zamorano [at] ugr.es
Zhao Qiuhong
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Professor, School of Civil Engineering, Tianjin University, China
وب سایت: jgxy.tju.edu.cn/enteachers.asp?id=153
پست الکترونیکی: qzhao [at] tju.edu.cn
Mohammadali Rezazadeh
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Postdoctoral Researcher, Civil Engineering, University of Politecnico di Milano
وب سایت: www.researchgate.net/profile/mohammadali_rezazadeh
پست الکترونیکی: m.rezazadeh [at] civil.uminho.pt
BENOUAR Djillali
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Professor and Director of Built Environment Research Laboratory (LBE) chez University of Science and Technology Houar Boumediene (USTHB)
وب سایت: www.linkedin.com/in/djillali-benouar-67725210/
پست الکترونیکی: dbenouar [at] usthb.dz
Humberto Varum
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Professor at Faculty of Engineering, University of Porto
وب سایت: www.linkedin.com/in/humberto-varum-31151213/?lipi=urn%3ali%3apage%3ad_flagship3_messaging%3bub7zeiarsyaug%2b0s69e74g%3d%3d&licu=urn%3ali%3acontrol%3ad_flagship3_messaging-view_profile
پست الکترونیکی: hvarum [at] fe.up.pt
تلفن: +351-91-9369393
Kamran M. Nemati
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Associate Professor, Departments of Construction Management, and Civil Engineering, University of Washington, Box 351610, Seattle, Washington 98195-1610 U.S.A.
وب سایت: www.nemati.com/
پست الکترونیکی: nemati [at] u.washington.edu
Mohammad A. Nomeli
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Faculty at University of Maryland College Park
وب سایت: www.linkedin.com/in/mohammad-a-nomeli-17b4985b
پست الکترونیکی: alizadeh [at] umd.edu
Boo Hyun Nam
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Associate Professor, University of Central Florida
Department of Civil, Environmental, and Construction Engineering
وب سایت: www.cecs.ucf.edu/faculty/boo-hyun-nam/
پست الکترونیکی: boohyun.nam [at] ucf.edu
تلفن: 407-823-1361
Pooyan Ayar
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Research Assistant,Laboratory of Construction Engineering (LabIC.UGR),
University of Granada, Granada, Kingdom of Spain
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Pooyan_Ayar3
پست الکترونیکی: payar [at] correo.ugr.es
تلفن: +34958 249 445
Sherif Beskhyroun
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Lecturer in Earthquake Engineering
Department of Built Environment Engineering
School of Engineering
Auckland University of Technology, New Zealand
وب سایت: scholar.google.com/citations?user=neo69boaaaaj&hl=en&oi=ao
پست الکترونیکی: sherif.beskhyroun [at] aut.ac.nz
Edris Madadian
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دکتری مهندسی انرژی (محیط زیست – بیوفیول های پیشرفته) دانشگاه مک گیل، مونترال، کانادا
وب سایت: ca.linkedin.com/in/edris-madadian-543a8730
پست الکترونیکی: edris.madadian [at] mail.mcgill.ca
Saeed Nemati
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Ph.D., Infrastructure Engineering,Western Sydney University
وب سایت: www.linkedin.com/in/saeed-nemati-a745235b/
پست الکترونیکی: snemati44 [at] gmail.com
Elide Nastri
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
LS in Ingegneria Edile-Architettura
Research Assistant, Università degli Studi di Salerno,
Department of Civil Engineering (DICIV)
Fisciano, Campania, Italy
وب سایت: www.researchgate.net/profile/elide_nastri
پست الکترونیکی: enastri [at] unisa.it
Hyoung-Bo Sim
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Assistant Professor, Dept. of Civil and Environmental Engineering, Incheon National University, South Korea
وب سایت: www.inu.ac.kr/user/indexsub.do?codymenuseq=42098&siteid=civil&dum=dum&command=empdetail&empnum=20150113&empsearchtab=01&deptcode=0000034&siteid=civil
پست الکترونیکی: hbsim [at] inu.ac.kr
Farhad Ahmadi
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
همکار ارشد تحقیق و توسعه، والتر پی مور و همکاران
وب سایت: www.linkedin.com/in/farhad-ahmadi-0412b930/?ppe=1
پست الکترونیکی: farhad.ahmadi [at] utexas.edu
Jong Wan Hu
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Associate Professor, Dept. of Civil and Environmental Engineering, Incheon National University, South Korea
وب سایت: www.inu.ac.kr/user/indexsub.do?codymenuseq=113511&siteid=et_eng
پست الکترونیکی: jongp24 [at] inu.ac.kr
Hessam Yazdani
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Assistant Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Howard University, 2300 Sixth St NW #2024, Washington, DC 20059
وب سایت: www.civil.cea.howard.edu/users/hyazdani
پست الکترونیکی: hessam.yazdani [at] howard.edu
Tanja Kalman Šipoš
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Affiliation: Assistant Profesor, Faculty of Civil Engineering Osijek, University of Osijek, Croatia
وب سایت: www.researchgate.net/profile/tanja_kalman_sipos
پست الکترونیکی: tkalman [at] gfos.hr
Dipti Ranjan Sahoo
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Associate Professor, Structural Engineering Division, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology Delhi, Hauz Khas, New Delhi-110016 (INDIA)
وب سایت: web.iitd.ac.in/~drsahoo/
پست الکترونیکی: drsahoo [at] civil.iitd.ac.in
کمیته داوران
حبیب اکبرزاده بنگر
دبیر کمیته داوران
استادیار، دانشگاه مازندران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/habib_akbarzadeh
پست الکترونیکی: h_akbarzadeh [at] umz.ac.ir
امیر ایزدی
دبیر داوران کمیته راه و ترافیک
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/izadi/
پست الکترونیکی: a.izadi [at] shomal.ac.ir
رضا تقی پور
دبیر داوران کمیته سازه هیدرولیک و آب
استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مازندران
وب سایت: cv.umz.ac.ir/staff_profiles/fa/191/%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%aa%d9%82%db%8c_%d9%be%d9%88%d8%b1
پست الکترونیکی: r.taghipour [at] umz.ac.ir
مبین افضلی راد
دبیر داوران کمیته ژیوتکنیک
استادیار دانشگاه آزاد واحد قائمشهر
پست الکترونیکی: m.afzali [at] qaemshahriau.ac.ir
محسن بزرگ نسب
دبیر داوران کمیته زلزله
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/m_bozorgnasab
پست الکترونیکی: m.bozorgnasab [at] umz.ac.ir
احسان جهانی
دبیر داوران کمیته سازه
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/ehsan_jahani
پست الکترونیکی: e.jahani [at] umz.ac.ir
مائده صادقپور حاجی
دبیر داوران کمیته محیط زیست
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
وب سایت: www.qaemiau.ac.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/defunivteachprofile/80.html
پست الکترونیکی: sadeghpourhaji [at] gmail.com
مرتضی نقی پور
عضو کمیته داوری کنفرانس
استاد تمام ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/m.naghipour/home.aspx
پست الکترونیکی: m-naghi [at] nit.ac.ir
علیرضا میرزا گل تبار روشن
عضو کمیته داوری کنفرانس
دانشیار
دکترای مهندسی عمران(سازه)
عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/a.r.goltabar/home.aspx
پست الکترونیکی: ar-goltabar [at] nit.ac.ir
مهدی دهستانی
عضو کمیته داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: en.nit.ac.ir/people/resume_faculty_members/mehdi_dehestani.aspx
پست الکترونیکی: dehestani [at] gmail.com
امیر مدرس
عضو کمیته داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/a.modarres/home.aspx
پست الکترونیکی: a.modarres [at] nit.ac.ir
حمیدرضا توکلی
عضو کمیته داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/tavakoli/home.aspx
پست الکترونیکی: tavakoli [at] nit.ac.ir
سیروس غلامپور دهکی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
وب سایت: www.qaemiau.ac.ir/sghd.html
پست الکترونیکی: sgh235 [at] yahoo.com
امیر ساعد داریان
عضو کمیته داوری کنفرانس
پسا دکتری عمران- زلزله – دانشگاه خواجه نصیر طوسی
پست الکترونیکی: amir_saedi_d [at] yahoo.com
پیام شفیق
عضو کمیته داوری کنفرانس
ریس دپارتمان عمران و نقشه برداری دانشگاه مالیا
وب سایت: umexpert.um.edu.my/pshafigh
پست الکترونیکی: p_shafigh [at] yahoo.com
پویان ایار
عضو کمیته داوری کنفرانس
دکتری راه و ترابری، دانشگاه گراندا اسپانیا
وب سایت: www.researchgate.net/profile/pooyan_ayar3
پست الکترونیکی: payar [at] correo.ugr.es
ادریس مددیان
عضو کمیته داوری کنفرانس
Ph.D. in Energy Engineering (Bioresource – Advanced Biofuels), McGill University, Montreal, Canada.
وب سایت: ca.linkedin.com/in/edris-madadian-543a8730
پست الکترونیکی: edris.madadian [at] mail.mcgill.ca
امیرمنصور عسکری فاتح
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار، هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
معاونت پژوهشی دانشگاه شمال آمل
وب سایت: www.shomal.ac.ir/fateh/
پست الکترونیکی: a.fateh [at] shomal.ac.ir
امید تى تى دژ
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران (راه و حمل و نقل)
دکترای مهندسی عمران (حمل و نقل) از انگلستان
وب سایت: www.shomal.ac.ir/titidezh
پست الکترونیکی: titidezh [at] gmail.com
سید محمد سیدپور
عضو کیته داوران
استادیار، دانشگاه شمال
وب سایت: www.researchgate.net/profile/s_seyedpoor
پست الکترونیکی: s.m.seyedpoor [at] shomal.ac.ir
سعید فلاحیان
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/fallahian/
پست الکترونیکی: s.fallahian1 [at] gmail.com
محسن فضلوی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=347&lang=0
پست الکترونیکی: m.fazlavi [at] eng.ikiu.ac.ir
فرزانه حامدی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=39&lang=0
پست الکترونیکی: hamedi [at] eng.ikiu.ac.ir
حسن دیواندری
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر،
مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی (ABRC)
وب سایت: divandari.ir/
پست الکترونیکی: h.divandari [at] gmail.com
شاهین لعل عارفی
عضو کمیته داوری کنفرانس
دانشگاه محقق اردبیلی
عضو هیات مدیره انجمن پدافند غیر عامل ایران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Shahin_Lale_Arefi
پست الکترونیکی: sharefi [at] uma.ac.ir
علی ناصری
عضو کمیته داوری کنفرانس
دانشگاه نوشیروانی بابل - عمران سازه
وب سایت: civilcenter.persianblog.ir
پست الکترونیکی: alinaseri [at] stu.nit.ac.ir
فرشید رضا حقیقی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار گروه راه و ترابری دانشگاه صنعتی نوشیروانی
وب سایت: scholar.google.com/citations?user=vgc_7a0aaaaj&hl=en&oi=ao
پست الکترونیکی: haghighi [at] nit.ac.ir
علیرضا سرکار
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار گروه راه و ترابری واحد علوم و تحقیقات تهران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/alireza_sarkar
پست الکترونیکی: sarkar [at] srbiau.ac.ir
طاهر رجایی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
وب سایت: civil.qom.ac.ir/portal/home/?person/6493/17243/24092/
پست الکترونیکی: trajaee [at] qom.ac.ir
سید محمدحسین دهناد
عضو کمیته داوری کنفرانس
بورسیه هیئت علمی، دانشگاه قم، دانشکده فنی و مهندسی
وب سایت: civil.qom.ac.ir/portal/home/?person/6493/17243/48103/
پست الکترونیکی: m.dehnad [at] qom.ac.ir
احسان دهقانی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
وب سایت: science.qom.ac.ir/portal/home/?person/6493/17243/23837/
پست الکترونیکی: dehghani [at] qom.ac.ir
جواد مهجوریان نماری
عضو کمیته داوری کنفرانس
MBA - DBA ,مدیریت صنعتی مازندران
پست الکترونیکی: javad_mahjoorian1001 [at] yahoo.com
مصطفی زمانیان
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: sbu.ac.ir/pages/profiles.aspx?proffid=380236
پست الکترونیکی: m_zamanian [at] sbu.ac.ir
مهدی بی طرفان
عضو کمیته داوری کنفرانس
دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه مهندسی عمران- سازه
دبیر انجمن پدافند غیرعامل ایران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/mahdi_bitarafan
پست الکترونیکی: mehbita [at] gmail.com
مهدی صدیقی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم
وب سایت: civil.qom.ac.ir/portal/home/?person/112153/112182/95382
پست الکترونیکی: sedighi [at] qom.ac.ir
احسان جباری
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم
وب سایت: civil.qom.ac.ir/portal/home/?person/6493/17243/23978/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1
پست الکترونیکی: e.jabbari [at] qom.ac.ir
فواد کیلانه ئی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=269&lang=0
پست الکترونیکی: kilanehei [at] eng.ikiu.ac.ir
محسن عقابی
عضو کمیته داوری کنفرانس
دکتر مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه دانشگاه یو تی ام مالزی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
وب سایت: www.researchgate.net/profile/mohsen_oghabi
پست الکترونیکی: mohsenoghabi [at] gmail.com
مهرداد مسعودنژاد
عضو کمیته داوری کنفرانس
مربی گروه مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
وب سایت: www.linkedin.com/feed/
پست الکترونیکی: mmasoudnejad [at] gmail.com
سعید گیوه چى
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/givehchi/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: givehchi [at] ut.ac.ir
مھرزاد تحملی رودسری
عضو کمیته داوری کنفرانس
دکتری تخصصی عمران مھندسی زلزله از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تھران
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشا
وب سایت: scholar.google.com/citations?user=wgwmuagaaaaj&hl=en
پست الکترونیکی: mtrfkh [at] yahoo.com
محمد رضا حبیبی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه گروه ژئوتکنیک
وب سایت: tch.iauksh.ac.ir/mrezahabibi
پست الکترونیکی: mreza_habibi [at] yahoo.com
محمد حسین گل محمدی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان - گروه عمران - مهندسی منابع آب
وب سایت: golmohammadi.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: m.golmohammadi [at] cc.iut.ac.ir
سید رضا سلیم بهرامی
عضو کمیته داوری کنفرانس
uمهندسی عمران سازه دانشگاه سمنان و استاد مدعو دانشگاه فنی و حرفه ای (دانشکده امام محمد باقر ساری)
وب سایت: www.linkedin.com/in/srezasalimbahrami/
پست الکترونیکی: salimbahrami [at] semnan.ac.ir
محمود رضا کی منش
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی عمران - راه و ترابری دانشگاه پیام نور
عضو هیات مدیره انجمن روسازی ایران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/mahmoudreza_keymanesh
پست الکترونیکی: mrkeymanesh [at] pnu.ac.ir
ایرج محمد فام
عضو کمیته داوری کنفرانس
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
وب سایت: ceoh.umsha.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=123&pageid=17593
پست الکترونیکی: mohammadfam [at] umsha.ac.ir
علی نصراله تبار
عضو کمیته داوری کنفرانس
دکتری راه و ترابری دانشگاه پیام نور
عضو هیات مدیره انجمن روسازی ایران
پست الکترونیکی: alinasrahangar [at] gmail.com
مهدی نعمت زاده
داور
عمران دانشگاه مازندران
پست الکترونیکی: m.nematzadeh [at] umz.ac.ir
کامران سپانلو
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار پژوهشگاه انرژی هسته ای ایران، گروه (HSE)
رئیس دبیرخانه - HSE موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ایران
پست الکترونیکی: ksepanloo [at] yahoo.com
نوید ندیمى
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه حمل و نقل
وب سایت: academicstaff.uk.ac.ir/nnadimi
پست الکترونیکی: navidnadimi [at] uk.ac.ir
بهبود گنجوی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار دانشگاه مازندران مهندسی زلزله
پست الکترونیکی: b.ganjavi [at] umz.ac.ir
علی دشتی شفیعی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار،دانشکده ی معماری، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/dashti/
پست الکترونیکی: ali_shafii_7 [at] yahoo.com
امیر علی آبادیان
عضو کمیته داوری کنفرانس
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه شمال
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پست الکترونیکی: a.aliabadian [at] shomal.ac.ir
کمیته اجرایی
امیر متقی
دبیر کمیته اجرایی
کارشناسی ارشد عمران سازه
پست الکترونیکی: amir.motaghi [at] shomal.ac.ir
امید یزدان پناه
کارشناس کمیته علمی
دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.researchgate.net/profile/omid_yazdanpanah
پست الکترونیکی: omidyazdanpanah66 [at] gmail.com
امیررضا حدادی
مدیر روابط عمومی
کارشناس ارشد راه و ترابری،
مدیر دپارتمان آموزش و تحقیقات گروه فنی مهندسی سره
وب سایت: serehgroup.ir/haddadi.html
پست الکترونیکی: haddadi [at] serehgroup.ir
ماندانا ملکوتی
مسئول روابط بین الملل
B.Sc. Clinical Nutrition
M.Sc. Sports Nutrition
پست الکترونیکی: mandan252007 [at] yahoo.com
رضا حدادی
مدیر رسانه و خبرگزاری
کارشناس عمران حمل و نقل
عکاس خبرنگار خبرگزاری آمل
وب سایت: members.nationalgeographic.com/522360068341
پست الکترونیکی: hadadi.reza2013 [at] gmail.com
شقایق اسفندیاری
مسئول دبیرخانه
کارشناسی رشته معماری داخلی– دانشگاه طبری بابل
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
پست الکترونیکی: shaqayeq.esfandiary [at] gmail.com
علیرضا رحیمی
مدیر واحد حامیان
کارشناس ارشد معماری - معماری
پست الکترونیکی: a.rahimi.arch [at] gmail.com
دانیال اردشیر لاریجانی
مدیر ارتباط با صنعت
کارشناس ارشد حمل و نقل دانشگاه شمال
وب سایت: www.linkedin.com/in/danial-ardeshir
پست الکترونیکی: ardeshir.danial [at] yahoo.com
احمد رضا امانی
مدیر دبیرخانه
کارشناس مهندسی برق
پست الکترونیکی: ahmad.r.amani73 [at] gmail.com
داریوش متقی
مدیر تدارکات و پشتیبانی
کارشناس مهندسی عمران
پست الکترونیکی: mottaghidariush [at] gmail.com
علی سرغانی
مدیر واحد مالی
کارشناس برق قدرت
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
شرکت بازرگانی، صادرات و واردات
پست الکترونیکی: sarghanii [at] gmail.com
محمد مهدی نقدی
مدیر IT و انفورماتیک
کارشناس فناوری اطلاعات
وب سایت: haftorang.net/
پست الکترونیکی: mmehdinaghdi [at] gmail.com
محمد حسین عمرانی
مسئول هماهنگی استانی
مهندسی عمران
پست الکترونیکی: joorband2007ir [at] yahoo.com
محمد نوید عامری
مسئول پشتیبانی
کارشناس مهندسی عمران
پست الکترونیکی: navidameri30 [at] yahoo.com