سازه و مکانیک کاربردی

دینامیک سازه، زلزله و زلزله شناسی

ژئوتکنیک

سازه های هیدرولیکی و دریایی

مهندسی و مدیریت منابع آب

بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE) و توسعه پایدار

مدیریت پروژه و ساخت

فن آوری‏ های نوین در مواد و مصالح

راهسازی و روسازی

برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک

نقشه برداری و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

پدافند غیرعامل

محاسبات نرم و کاربرد هوش مصنوعی در عمران

کاربرد نانو در مهندسی عمران

مدیریت بحران و سوانح