لایه نشانی روی پارچه ها به منظور تولید پارچه های ضدآب و رسانا برای حفاظت از سازه‌های بتنی و فولادی در برابر شرایط آب و هوایی و همچنین رادارگریز نمودن این سازه ها
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15554.1249
نویسندگان
1میدان امام، کوی اتحاد، بن بست دوم، مجتمع شایان فر
2دانشگاه مازندران
3پژوهشکده شهید ستاری شمال کشور
چکیده
تولید پارچه های لایه نشانی شده می تواند برای رسیدن به ترکیبی از خواص مطلوب و مناسب، مانند قابلیت رسانایی بالا، انعطاف پذیری، قدرت و تنوع ساختاری، انجام شود. پاسخ متفاوت این ماده ها به محرک های خارجی، مانند دما و در معرض امواج الکترومغناطیسی قرار گرفتن، نشان دهنده ی پتانسیل کاربردی و کاملا مطلوب آنها در زمینه های مختلف مانند حسگرها، محرک ها، پوشش های الکترومغناطیسی و جاذب ها، و گرما می باشد. در میان ماده های مختلفی که به این منظور در عمل به کار می روند، لایه نشانی نانو ذرات نقره (AgNPs) و لایه نشانی پلیمری توسط تریت پلاسمای اتمسفری دارای بیشترین کارایی و راندمان می باشند. تصاویر میکروسکپی اسکن الکترونی (SEM) این پارچه ها نشان داده‌ اند که این الیاف اصلاح شده باعث تشکیل سطح ضدآب و همچنین تولید پارچه‌های رسانای کتانی ذاتا عایقی می‌شود که می توان از آنها به عنوان پوشش روی سازه ها بهره برد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
لایه نشانی روی پارچه ها به منظور تولید پارچه های ضدآب و رسانا برای حفاظت از سازه‌های بتنی و فولادی در برابر شرایط آب و هوایی و همچنین رادارگریز نمودن این سازه ها
Authors
Javad Shayanfar, Ahad Haghani jouybari, Ali Hemati
Abstract
تولید پارچه های لایه نشانی شده می تواند برای رسیدن به ترکیبی از خواص مطلوب و مناسب، مانند قابلیت رسانایی بالا، انعطاف پذیری، قدرت و تنوع ساختاری، انجام شود. پاسخ متفاوت این ماده ها به محرک های خارجی، مانند دما و در معرض امواج الکترومغناطیسی قرار گرفتن، نشان دهنده ی پتانسیل کاربردی و کاملا مطلوب آنها در زمینه های مختلف مانند حسگرها، محرک ها، پوشش های الکترومغناطیسی و جاذب ها، و گرما می باشد. در میان ماده های مختلفی که به این منظور در عمل به کار می روند، لایه نشانی نانو ذرات نقره (AgNPs) و لایه نشانی پلیمری توسط تریت پلاسمای اتمسفری دارای بیشترین کارایی و راندمان می باشند. تصاویر میکروسکپی اسکن الکترونی (SEM) این پارچه ها نشان داده‌ اند که این الیاف اصلاح شده باعث تشکیل سطح ضدآب و همچنین تولید پارچه‌های رسانای کتانی ذاتا عایقی می‌شود که می توان از آنها به عنوان پوشش روی سازه ها بهره برد.
Keywords
نانو ذرات نقره, پارچه ضد آب, پارچه رسانا, پلاسمای اتمسفری