دلایل منتسب به کارفرما در تأخیر پروژه‌های عمرانی
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15552.1248
نویسندگان
1امیرکلا - کمربندی- نبش خیابان دانشگاه
2استاد
3عضو هیات علمی
چکیده
قراردادهای عمرانی به‌منظور احداث پروژه‌ی دولتی، عمومی و بعضاً غیرعمومی از شرایط مقررات عمومی پیمان وفق تصویب‌نامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 3/3/1378 هیئت‌وزیران تعلیم و به اجرا درمی‌آید که این قبیل قراردادها دارای ماهیت معوض می‌باشد و کارفرما و پیمانکار هر یک در برابر دیگری تعهدات متقابلی خواهند داشت. از حیث اقتصادی و بهره‌وری اتمام به انجام یک پروژه عمرانی در مدت پیش‌بینی‌شده دارای آثار مثبت فراوانی برای جامعه و به‌ویژه طرفین قرارداد خواهد بود، ازجمله امکان استفاده به‌موقع از آن و پرهیز از پرداخت هزینه‌های سنگین ناشی از افزایش قیمت‌ها در اجرای ساخت و نیز مدیریت نمودن زمان و مقابله با تورم می‌باشد. علل مختلفی ممکن است پروژه‌های عمرانی را با چالش و بن‌بست مواجه سازد که صرف‌نظر از راه‌حل‌های برون‌رفت از آن چالش نتیجه‌ی اصف بار آن مهمترین تأثیر منفی‌اش تأخیر در بهره‌برداری از پروژه در زمان تعیین‌شده است راهکارهایی در شرایط عمومی پیمان و قوانین و مقررات جاری کشور در این راستا بر موضوع حاضر حاکمیت دارد با مطالعه و بررسی این راهکارها و ضمانت اجراهای آن بدین نتیجه خواهیم رسید که شرایط عمومی پیمان تأمین‌کننده حقوق پیمانکاران در صورت نقض تعهدات مذکور از سوی کارفرما نخواهد بود.
کلیدواژه ها
موضوعات