کاربرد روش‌های مختلف بهره‌برداری بهینه از سرریزهای دریچه‌دار در هنگام وقوع سیلاب
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14916.1075
نویسندگان
1کوی متخصصین - کوچه عندلیب - کوچه تیهو - پلاک 116
2همدان میدان مدرس بلوار آزادگان کوچه لاله کوچه مهربان پژوه پلاک 43
چکیده
برای پروزه های سد سازی استفاده از سرریز‌های دریچه‌دار در مقایسه با سرریز‌های آزاد، کاهش چشمگیری در هزینه‌ها بهمراه دارد. این امر بخصوص برای سرریز‌هایی که سیلاب طراحی آنها دارای مقادیر بالائی هستند، بسیار مقرون به صرفه می‌باشد. استفاده از سرریزهای دریچه‌دار در سدهای مخزنی، علاوه بر عبور ایمن آب‌های مازاد ناشی از سیلاب در فصول سیلابی و کنترل بهتر جریان خروجی، انعطاف‌پذیرتری بیشتری را در بهره‌برداری فراهم می‌کند. علیرغم این فواید، همواره روش بهره‌برداری از آنها به عنوان یک مسأله مهم مدنظر بوده و بهره‌برداری نامناسب از این‌گونه سرریز‌ها، خسارت‌های هنگفت مالی و جانی را در مناطق با استعداد سیل‌خیزی بالا به دنبال داشته است. کنترل و استهلاک سیلاب در مخازن سدها از یک طرف و توجه به ایمنی سد از طرف دیگر، اهمیت مدیریت بهینه سرریزهای دریچه‌دار را در زمان وقوع سیلاب، افزایش می‌دهد. سیاست بهره‌برداری از این نوع سرریز یا بطور خاص بهینه‌سازی بهره‌برداری از سرریزهای دریچه‌دار، بعنوان روشی غیر‌سازه‌ای در کنترل و مدیریت سیلاب محسوب می‌شود. در این پژوهش روش‌های متفاوت در بهره‌برداری بهینه از سرریزهای دریچه‌دار را مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Application of different methods of exploitation of gated spillways during flood events
Authors
Abstract
For damming projects, the use of gated spillways compared to freeways has a significant reduction in costs, which is particularly costly for spills with a high design flood. . The use of gated spillways in reservoir dams, in addition to safe passage of excess flood water in flood seasons, and better control of the outlet flow, provides greater flexibility in operation. Despite these benefits, the operating them has always been considered as an important issue, and improper utilization of such spillways has resulted in financial and psychological damage to areas with high flood susceptibility. Therefore, the policy of using gated spillways or, in particular, optimizing their operation as a non-lethal approach to flood control that reduces flood susceptibility and damage caused by it, should be Study and attention. In this study, an overview of some of the most commonly used methods in real-time and optimal utilization of gated spillways is considered.
Keywords
Gated spillway, real-time and optimal utilization, flood damage, non-structural approach