یکپارچه سازی سیستم حمل ونقل شهری
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16309.1463
نویسندگان
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان کوی امام جوتد واحد 2-6
چکیده
حمل‌ونقل عمومی نقش رگ‌های حیاتی یک شهر را دارد و با توجه به گسترش سفرهای روزانه بر پایه خودروی شخصی و نیمه خصوصی در شهر‌ها در دهه‌های اخیر اهمیت گسترش ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای رفع مشکلات ترافیکی و زیست-محیطی در کلان شهر‌ها الزامی به نظر می‌رسد. با توجه به گسترش شیوه‌های حمل‌ونقل در شهرهای بزرگ(مانند : BRT و مترو ) اهمیت سازماندهی و هماهنگی این شیوه‌ها بیشتر و بیشتر شده‌است. این مقاله بر تشریح یکپارچه‌سازی و نقش مهم آن در گسترش تقاضای حمل‌ونقل عمومی و افزایش اطمینان‌پذیری و جذابیت سفر با حمل‌ونقل عمومی و نحوه اجرای طرح یکپارچه‌سازی و لزوم اجرای آن و مشکلات پیش روی اجرای این طرح تمرکز دارد و راه‌حل‌هایی را برای رفع این مشکلات پیشنهاد داده است. همچنین شرایط ترافیکی و زیست محیطی فعلی کلان شهر اصفهان را بررسی و نحوه اجرای یکپارچه‌سازی در این شهر را با ارایه پیشنهاد نحوه بازطراحی خطوط اتوبوس این شهر به گونه ای که بیشترین مشارکت را با تغذیه خطوط مترو این شهر داشته باشد ارایه می دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات